برچسب: رنگ روغنی

انواع رنگ

آشنایی با انواع رنگ روغنی و پلاستیک

رنگ روغنی و رنگ پلاستیک رنگ روغنی در مواردی استفاده می شود که تابش مستقیم آفتاب یا بارش مستقیم برف و باران وجود داشته باشد. ولی رنگ پلاستیک به خاطر مخلوط شدن سریع آن با آب...