رنگ غیرشفاف چیست؟

رنگ غیرشفاف چیست؟

در طی این مطلب نگاهی خواهیم انداخت بر مبحث رنگ‌ غیرشفاف و معرفی این نوع خاص از رنگ ها.

رنگ غیرشفاف عبارت است از مايع رنگينی كه روي سطح چوب را مي پوشاند كه اين مايع رنگين پس از خشك شدن به شكل يك قشر سخت و غيرشفاف روي چوب باقی مي ماند و به كلی نقش چوب را مي پوشاند و تشخيص چوب را غير ممكن مي كند.

رنگ‌ غيرشفاف خود به دسته های زير تقسيم می‌شوند:

رنگ روغنی
رنگ روغني تركيبی است از پودر رنگ، حلال، روغن جلا، اسكاتيف، مواد انعطاف دهنده و غيره است كه به نوع پودر رنگ دارای رنگ‌های متفاوتی است.

رنگ روغنی به دو دسته مات و براق تقسيم می‌شود.

براي زدن رنگ روغنی لازم است سطح چوب را به روغن اليف آغشته و سپس با بتونه روغنی پر نموده و آن را رنگ نمود. حلال اين نوع از رنگ‌ها تينر روغنی می‌باشد. از اين رنگ برای مصارف كه در معرض رطوبت قرار مي گيرند مانند: در و پنجره های ساختمان، كابينت آشپز خانه و كلاً اشيای قابل شستشو استفاده می شود.

انامل
نوعی جلای غير شفاف است كه بافت چوبی را مخفي مي كند و در عوض رنگ مطلوبی به آن مي دهد. انامل خيلی سخت و دارای قابليت ارتجاعي خوبی مي باشد. اين جلا در مقابل تغييرات آب و هوايي مقاوم است. انامل را مي توان به وسيله تينر رقيق كرد.

رنگ پلاستيک
ماده اصلی اين رنگ ها مواد شيميايی پلاستيكی است كه در آب قابل حل است. اين رنگ ها در مقابل رطوبت و حرارت دوام ندارند. از اين رنگها روي سطوح گچی و سيمانی و…. استفاده مي شود.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید