بنفش به عنوان رنگ سال انتخاب شد

بنفش به عنوان رنگ سال 2018 معرفی شد

بر اساس تحقیقات بنفش به عنوان رنگ سال انتخاب شده در ادامه به دلیل این مسئله خواهیم پرداخت.

به تازگی بنفش به عنوان رنگ سال انتخاب شده است و طبق تحقیقات به عمل آمده این رنگ ارتباط نزدیکی با اصالت، تفکر و نوآوری دارد. از جهتی در پشت فلسفه رنگ ذکر شده تفکری عمیق و آینده نگرانه خوابیده است.

بنفش و طیف‌های رنگی مرتبط به آن به نوعی برآمده از پیچیدگی و تفکر بوده و در فرای آن یادآور کیهان و اسرارش است. علاقمندان به این رنگ در شخصیت خود نوعی تمایل به اکتشاف بی حد دارند که خود برگرفته از آسمان بی‌انتها است.

در کنار این موضوع بنفش همواره نمادی از مبارزه با فرهنگ، عدم انطباق و درخشندگی هنر است. در کنار این موضوع رنگ ذکر شده توسط سلاطین و هنرمند‌ان بسیار بزرگی همچون پرینس، دیوید بوئی و جیمی هندریکس استفاده شده و همواره بخش مهمی از فرهنگ پاپ کالچر غرب بوده است.

فرابنفش

از لحاظ تاریخی در اکثر نقاشی‌های معنوی و مهم شاهد رنگ بنفش هستیم. رنگ مذکور از جهتی دیگر آرامش دهنده ذهن‌های آگاهی بوده که قصد آرامش در دنیای پر از هرج و مرج امروزی را دارند. از جهتی در علوم‌هایی همچون مدیتیشن و فضای دیگری که قصد دارند تا مردم را در کنار یک دیگر جمع کنند از طیف‌های رنگی مرتبط با بنفش در محیط استفاده می‌کنند زیرا این مسئله باعث افزایش انرژی حاضران می‌شود.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید